ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μαλεβιζίου αποτελεί το Τμήμα Ιστορικού Αρχείου. Το τμήμα αυτό αποτελείται από τα αρχεία των Δήμων και των Κοινοτήτων που συναποτελούν σήμερα τον διευρυμένο Δήμο Μαλεβιζίου, όπως αυτός διαμορφώθηκε με την αυτοδιοικητική μεταβολή του 2010.

Το Αρχείο περιέχει το σύνολο των σωζόμενων εγγράφων και διοικητικών πράξεων που συντελέστηκαν τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα έως και τη δεκαετία του 1970, και συγκεκριμένα περίπου από το 1920. Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν τα πρακτικά των δημοτικών συμβουλίων, τα μητρώα των δημοτολογίων, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, γεννήσεων και θανάτων, και πάσης φύσεως αποφάσεις και έγγραφα αλληλογραφίας με τα οποία συντίθεται η τοπική ιστορία εκάστου οικισμού στα χρόνια που αυτή αντιπροσωπεύεται.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαλεβιζίου φιλοξενεί έως τώρα τα αρχεία των οικισμών Κρουσώνα, Γαζίου- Καβροχωρίου, Καλεσών, Κορφών, Κεραμουτσίου, Καμαρίου και Κορφών, ενώ αναμένεται η παραλαβή των υπολοίπων οικισμών του Δήμου.

Περιήγηση Συλλογών

Προτεινόμενη συλλογή

Εφημερίδα "Νέα Γενεά"

Σελίδα 1

Η συλλογή με τα φύλλα της εφημερίδας "Νέα Γενεά"